BIJNA 650.000 EURO SUBSIDIE VOOR EVENEMENTEN IN TILBURG

De gemeente heeft in een eerste ronde de evenementensubsidies voor 2019 toegekend. Van de 65 aanvragen zijn er 37 gehonoreerd. Het gaat om een bedrag van circa 6,5 ton. Een tweede ronde volgt in februari. Daarvoor is 125.000 euro beschikbaar. Foto: Draaimolen Festival

“Evenementen zijn belangrijk voor de stad”, zegt wethouder De Ridder. “Ze dragen bij aan een positief imago en de stad wordt er levendig van. Zonder onze steun zouden veel evenementen niet kunnen voortbestaan.”

Tweede ronde

De tweede subsidieronde is van 1 februari tot 1 maart en bedoeld voor organisatoren die hun aanvraag tijdens de eerste ronde niet konden indienen. Het moet bovendien om een nieuw evenement gaan. De gemeente stimuleert zo ook nieuw aanbod. Daarnaast werkt de gemeente aan een nieuwe evenementennota. Evenementen leveren een bijdrage aan een positief imago en aan de levendigheid van de stad. Daarmee dragen ze bij aan een aantrekkelijker vestigingsklimaat. Met het toekennen van subsidie aan evenementen geeft de gemeente Tilburg organisatoren financiële ondersteuning om met hun evenement deze bijdrage voor de stad te kunnen leveren.

Bron: Tilburg.nl

Redactie WijZijnTilburg

Wij Zijn Tilburg is een nieuw stadsplatform dat door liefhebbers van Tilburg wordt bijgehouden. Onze liefde voor stad uit zich in de vorm van de laatste nieuwtjes, eigen geproduceerde videoprogramma’s, interviews met ondernemers, blogs, routes en nog veel meer.