LINDEBOOM GENOOTSCHAP SCHENKT SPOORPARK GROTE KONINGSLINDE

De grote koningslinde die in het Spoorpark een prominente plek krijgt op het speelveld wordt donderdag 14 maart geplant; het is een geschenk van het Lindeboom Genootschap. Tilburg en lindebomen horen bij elkaar. Net als de bedrijven in de stad die meer dan 100 jaar bestaan en zich verenigd hebben in het Lindeboom Genootschap. De plaatsing ervan is donderdag 14 maart om 11.00 uur. 

Traditie voortgezet
Tilburg moet in de veertiende eeuw al een markante lindeboom hebben gehad, in 1390 is er in elk geval sprake van de boerderij ‘Guet terlinde’. In 1429 werd een akker aan wat later Lijnsheike ging heten reeds aangeduid met ‘den Lyndacker aen die linde’. De bekendste lindeboom stond op de Heuvel, vermoedelijk al sinds 1598, toen officiële stukken meldden dat toen een huisje ‘ende bancken omme de lynde staende’ werden afgebroken. De boom groeide letterlijk en figuurlijk uit tot het officieuze symbool van Tilburg. Het bladerdek kan in de loop van de tijd kegelvormig gesnoeid worden, waardoor de boom dan het uiterlijk krijgt van een parasol. Nu krijgt het Spoorpark dus zijn eigen lindeboom, gepland op het speelgrasveld. Dat wordt voor velen een herkenningspunt en vast een geliefde ontmoetingsplek. Overigens komt er in de boomcirkel bij Pergola Oost een tweede lindeboom, die ook de 14ewordt geplant.  

Een bijzondere plek voor een mooie volwassen lindeboom was vanaf het begin een van de wensen die landschapsarchitecte Esther Kruit in 2016 meekreeg bij de ontwerpopdracht voor het Spoorpark. Het bestuur van het Spoorpark heeft vervolgens contact gezocht met het Lindeboom Genootschap met het vraag hoe beide partijen zich aan elkaar zouden kunnen verbinden.  “Wij benaderen u omdat uw genootschap bedrijven en instellingen verenigt die meer dan 100 jaar in Tilburg actief zijn en wij bezig zijn een nieuw erfgoed aan de stad toe te voegen; namelijk een park voor de komende 100 jaar. U wilt als genootschap – zo lezen wij in uw doelstellingen – de band met Tilburg en zijn inwoners versterken; 
wij op onze beurt willen dit park een park laten zijn van, voor en door Tilburgers. Daarmee willen we niet alleen recht doen aan het burgerinitiatief, maar deze bijzondere oorsprong van het Spoorpark ook borgen voor de toekomst.”, aldus het bestuur aan het genootschap.

Een eerste reactie hierop is de sponsoring van de boom. Spoorpark Tilburg is het grootste burgerinitiatief van Nederland en wordt met de geselecteerde “kwartiermakers” vormgegeven. Iedereen werkt op dit moment hard aan de realisatie. De opening van het Spoorpark vindt plaats in het weekend van 21 juni, de langste dag van het jaar, met een programma vol activiteiten. 

Redactie WijZijnTilburg

Wij Zijn Tilburg is een nieuw stadsplatform dat door liefhebbers van Tilburg wordt bijgehouden. Onze liefde voor stad uit zich in de vorm van de laatste nieuwtjes, eigen geproduceerde videoprogramma’s, interviews met ondernemers, blogs, routes en nog veel meer.