MEER GELD BESCHIKBAAR VOOR AMATEURKUNST IN TILBURG

130253264_10157745890773161_8584538318890279642_o
Ben je actief binnen kunst in de vrije tijd en organiseer je bijzondere kunst-projecten? Of ben je een kunstprofessional die bijzondere projecten maakt gericht op actieve participatie? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de nieuwe Regeling Bijdrage Bijzondere Kunstprojecten. De budgetten zijn door de Gemeente vrij gemaakt om door-corona-getroffen-gezelschappen te compenseren.

De amateurkunstsector is belangrijk voor Tilburg. Er zijn rond de 100 amateurorganisaties en -verenigingen in de gemeente, die bijdragen aan de beleving van cultuur in de stad. Ze bieden iedereen de mogelijkheid om op elk niveau actief bezig te zijn met cultuur. Ook voor deze sector zijn de activiteiten (vrijwel) stil komen te liggen. Steun voor de amateurkunstsector is nodig om de verenigingen en organisaties een toekomstperspectief te bieden. Deze regeling wordt voor de gemeente uitgevoerd door Art-Fact.

Art-fact is Intermediair, Platform en Cultuurfonds voor kunst in de vrije tijd in Tilburg. Ze verbinden mensen en organisaties, maken kunst in de vrije tijd mogelijk en zichtbaar en ondersteunen kunstprojecten met financiële bijdragen. Zo brengen ze kunst dicht bij iedere Tilburger. De organisatie ondersteunde o.a. Kunstbende, de Nachtburgemeester van Tilburg, het “Coronakunstwerk” van Tim Hobbelman en HeyHoef Backstage.

Met deze regeling levert Art-fact een incidentele bijdrage (€ 2.500- € 7.500) aan grootschalige en/of unieke projecten binnen alle kunstdisciplines waaronder ook urban arts. Belangrijk: het project moet het reguliere aanbod overstijgen en in de gemeente Tilburg worden uitgevoerd. Alle aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Vindt jouw project plaats in de periode van 1 juli t/m 31 december 2021, dien dan je aanvraag uiterlijk 1 april 2021 in bij Art-fact. Voor projecten in de periode 1 januari t/m 30 juni vraag je aan vóór 1 oktober 2021.

Deze subsidieregeling is bedoeld voor aantoonbare (extra) kosten die zijn/worden gemaakt als direct gevolg van corona, of kosten die gemaakt zijn voor het in stand houden van de activiteiten van de organisatie gedurende corona. Denk hierbij aan doorlopende kosten, huur studio/atelier/oefenruimte, materiaalkosten, onderzoekskosten, etc. De ingediende kosten worden beoordeeld op redelijkheid en aannemelijkheid.

Aanvragen?
Download hier het Aanvraagformulier subsidieregeling Perspectief voor amateurkunstverenigingen en -organisaties.

Redactie WijZijnTilburg

Wij Zijn Tilburg is een nieuw stadsplatform dat door liefhebbers van Tilburg wordt bijgehouden. Onze liefde voor stad uit zich in de vorm van de laatste nieuwtjes, eigen geproduceerde videoprogramma’s, interviews met ondernemers, blogs, routes en nog veel meer.