OPENBAAR COLLEGE OVER OPVOEDEN IN DE DIGITALE WERELD

Fontys for Society
Cyberpesten, cyberstalking, sexting, game- of telefoonverslaving. Kinderen en jongeren van nu groeien op in een diverse, snel veranderende samenleving vol digitale mogelijkheden. Dit biedt kansen, maar brengt ook nieuwe opvoedingsvragen met zich mee. In de KennisMakerij in de Bibliotheek Lochal is donderdagavond 27 juni om 19.30 daarom een openbaar college over opvoeden in de digitale wereld.

Sommige ouders controleren hun kinderen op de social media of volgen ze via tracking devices. Er zijn ouders die volgers kopen voor hun kind, zodat het zich populair voelt op de social media. Maar veel ouders en professionals zoeken naar nieuwe houvast om onze jeugd op hun weg naar volwassenheid te begeleiden. Maar wie is verantwoordelijk voor de (digitale) opvoeding? En hoe gaan we om met de rechten en plichten van ouder, kind en school?

Colette Cuijpers (lector Recht en Digitale Technologie van Fontys Hogescholen) en Maike Kooijmans (lector Opvoeden voor de Toekomst van Fontys Hogescholen) zullen in dit openbaar college ieder vanuit hun eigen invalshoek ingaan op deze uitdaging. Zij worden daarbij ondersteund door Laura Mulder (docent/onderzoeker en socioloog).

Dit openbaar college is een onderdeel van Fontys for Society. In toegankelijke openbare colleges gaan docenten, studenten en lectoren van Fontys Hogescholen in op actuele ontwikkelingen en thema’s. Toegang is gratis. Inloop start om 19.00.

Redactie WijZijnTilburg

Wij Zijn Tilburg is een nieuw stadsplatform dat door liefhebbers van Tilburg wordt bijgehouden. Onze liefde voor stad uit zich in de vorm van de laatste nieuwtjes, eigen geproduceerde videoprogramma’s, interviews met ondernemers, blogs, routes en nog veel meer.